Четыре жениха и невеста

Газета "Истринские Вести"

http://in-istra.ru/novosti/sobytiya/chetyre-zheniha-i-nevesta