Глава Дома Романовых направила Приветствие в связи с открытием мемориальной доски

РОССИЙСКИЙ ИМПЕРАТОРСКИЙ ДОМ

http://imperialhouse.ru/rus/allnews/news/2023/2023-05-25-glava-doma-romanovykh-napravila-privetstvie-v-svyazi-s-otkrytiem-memorialnoj-doski-v-pamyat-o-lazarete-dlya-ranenykh-voinov-ustanovlennoj-na-fasade-istrinskogo-dramaticheskogo-teatra.html