В Истринском драмтеатре представили «Последнюю ночь последнего царя»

Портал Regions.ru:

https://regions.ru/istra/kultura/v-istrinskom-dramteatre-predstavili-zhitelyam-poslednyuyu-noch-poslednego-tsarya